رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٢٨٠ نفر رسید


هەنگاو: با جانباختن ٢٨ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ٢٨٠ نفر رسید.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢۴ ساعت گذشتە دست کم ٢٨ شهروند دیگر در شهرهای دیواندرە (٣ مورد)، سقز (۶ مورد)، کامیاران (١ مورد)، قوروە (١مورد)، درەشهر (٢ مورد)، ایوان غرب (٢ مورد)، بدرە (١ مورد)، ایلام (١ مورد)، کرمانشاه (٢ مورد)، سنقر (٢ مورد)، سرپل ذهاب (١ مورد)، مهاباد ١ (مورد)، اشنویە (١ مورد)، خوی (١ مورد)، تکاب ( ١ مورد) و ارومیە (٢ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە ٨ نفر از آنها در شهرهای سقز (٢ مورد)،دیواندرە، قروە، ایلام، سنقر (٢ مورد) و تکاب زن بودەاند.

در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.

با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ٢٨٠ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ٩٠ نفر از آنها زن و ١٩٠ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ۴۴ مورد شامل (١۵ زن و ٢٩ مرد)

استان کرمانشاه: ۶۴ مورد شامل (٢٢ زن و ۴٢ مرد)

استان کردستان (سنندج): ١٠٢ مورد شامل (٣١ زن و ٧١ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٧٠ مورد شامل (٢٣ زن و ۴٧ مرد)

ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ١٣٧ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ۴٣ مورد، در استان آذربایجان غربی ۴٩ مورد، در استان کرمانشاه ٢۴ مورد و در استان ایلام ٢١ مورد ثبت شدە است.

تفکیک بر حسب شهرها

سقز (۵۶ مورد)، کرمانشاه (٣٢ مورد)، ارومیە(٢۵ مورد)، ایلام (٢٠ مورد)، سنندج (١۵ مورد)، ایوان غرب (١٣ مورد)، سنقر (١٢ مورد) ، گیلان غرب (۴ مورد)، سرپل ذهاب (۶ مورد)، بانە (٩ مورد)، خوی (١١ مورد)، بوکان (٨ مورد)، قروە (٢ مورد)، میاندوآب (۶ مورد)، پیرانشهر (۶ مورد)، کنگاور (۵ مورد)، کامیاران (۵ مورد)، مریوان (٣ مورد)، بیجار (٣ مورد)، تکاب (٢مورد)، شاهین دژ (۴ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (٢ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (١ مورد)، ربط (٢ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، مهران (۴مورد)، مهاباد (٢ مورد)، هرسین (٢ مورد)، درە شهر (٣ مورد)، دیواندرە (۴ مورد)، دهلران (١ مورد)، بدرە (١ مورد).

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.