رسانه خبری پیامِ ایرانی

آخرین وضعیت زندان سقز و میلیتاریزە شدن فضای شهر


هەنگاو: حدودا ٧٠ زندانی بە صورت دستە جمعی عصر روز جمعە از زندان مرکزی سقز فرار کردەاند و تاکنون شمار اندکی از آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە ٨ فروردین ٩٩ (٢٧ مارس ٢٠٢٠)، حدودا ٧٠ زندانی از بند ١و ٢ زندان مرکزی سقز با دست بە شورش زدە و پس از درگیری با نگهبانان زندان از زندان فرار کردەاند.


هەنگاو پیشتر اعلام کردە بود کە این زندانیان بە دلیل نبود امکانات بهداشتی و مخالفت با درخواست مرخصی آنها دست بە دست بە شورش زدە و از زندان فرار کردەاند.


یک منبع مطلع بە هەنگاو اعلام کرد کە، زندان سقز از پنج بند ١ معروف بە بند جرائم مرتبط با مواد مخدر، بند ٢ معروف بە بند سلامت، بند نظامی، بند قرآن و بند نسوان (زنان) تشکیل شدە و تمامی زندانیان فراری از بند جرائم مرتبط با مواد مخدر و بند سلامت بودەاند.

 

یکی از مغازە داران نزدیک محوطە زندان بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای امنیتی پس از فرار زندانیان تمامی صاحبان مغازەها ناچار بە تعطیل کردن مغازەها کردە و برق محوطە و بیرون زندان کاملا قطع شدە است.


سرهنگ عباس مسعودی، جانشین فرماندە انتظامی استان کردستان اعلام کردە است کە پنج نفر از زندانیان دوبارە بازداشت و یکی از آنها نیز خود را معرفی نمودە است.


تا زمان تنظیم این خبر، هویت ١٢ نفر از زندانیانی کە از زندان فرار کردەاند برای هەنگاو احراز شدە است کە ۶ نفر از آنها از سوی دستگقاه قضایی بە اعدام محکوم شدەاند.


پس از فرار زندانیان از زندان سقز، تمامی خروجی های شهر از سوی نیروهای امنیتی مسدود شدە و نیروهای ادارە اطلاعات با لباس و اتومبیل شخصی در تمامی محلەها مستقر شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.