رسانه خبری پیامِ ایرانی

ادریس کسروی از زندان نقدە آزاد شد


هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە در زندان نقدە محبوس بود،بە صورت زود هنگام از زندان آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، سید ادریس کسروی، شهروند اهل پیرانشهر کە پیشر بە ۵ سال حبس محکوم شدە و در زندان مرکزی نقدە محبوس بود، بە صورت زود هەنگام از زندان آزاد شدە است.


سید ادریس کسروی روز دوشنبە ١٣ خرداد ٩٨ (٣ ژوئن ٢٠١٩)، پس از احضار بە ادارە اطلاعات پیرانهشر بازداشت شدە بود.


وی اواخر مرداد ماه از سوی شعبە ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر بە ریاست قاضی امیر فراست، جمعا بە ٧ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.


بر طبق حکم صادرە، وی بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ۵ سال حبس، بە اتهام فعالیت تبلیغی علیە نظام بە یک سال حبس و بە اتهام تردد غیرمجاز از مرز بە یک سال حبس و جمعا بە ٧ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود، کە حکم اشد وی قابل اجرا بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.