رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعتصاب غذای ٢٠٠ زن زندانی در زندان ارومیە پس از مرگ یکی از زندانیان بر اثر ابتلا بە کرونا


هەنگاو: زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات بهداشتی و مخالفت مسئولین زندان با آزادی موقت آنها، دست بە اعتصاب غذا زدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حدودا ٢٠٠ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە از روز شنبە ٩ فروردین ٩٩ (٢٨ مارس ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات و خدمات بهداشتی در بند زنان و همچنین مخالفت مسئولین با آزادی موقت آنها پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان، دست بە اعتصاب غذا زدەاند.


یکی از زنان زندانی ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، تمامی زنان محبوس در بند زنان نهار روز شنبە را تحویل نگرفتە و آن را بە زمین ریختە و اعلام کردەاند تا زمانی کە از حق آزادی موقت برخوردار نشوند، بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد.


اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان با هویت ”فاطمە علی زادە“ ۵٣ سالە و اهل کرمانشاه بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است.


این منبع در بخشی از سخنانش اعلام کرد کە، فاطمە علی زادە یک روز قبل از مرگش حالش وخیم بودە و علی رغم مطلع کردن کادر درمانی، هیچ کدام از آنها برای درمان وی اقدام نکردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.