رسانه خبری پیامِ ایرانی

خبرگزاری هرانا | لزوم احترام به اصل استقلال نهادهای ورزشی/محمد مقیمی


ماهنامه خط صلح – در جهان امروز، استقلال نهادهای ورزشی، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. با وجود این، همچنان شاهد دخالت حکومت و نظامیان در ورزش کشورمان هستیم. موضوعی که در عرصه بین المللی نیز پیامدهای ناگواری برای ورزش کشورمان داشته است.

در دولتی که حداقلی ترین اثر از اندیشه لیبرالیسم را در خود داشته باشد، وظیفه اصلی دولت (به معنای قوای سه گانه) اعمال وظایف حاکمیتی مانند؛ حفظ امنیت داخلی و خارجی، تامین امنیت قضائی، اتخاذ سیاست خارجی، ضرب پول و اخذ مالیات است و مداخله نکردن دولت در مسائل اجتماعی و به ویژه در اقتصاد از ویژگی های دولت حداقلی است. اما با ایجاد دولت حداکثری متاثر از اندیشه سوسیالیسم و البته خلاها و کاستی های دولت حداقلی و نیاز جوامع پس از جنگ جهانی دوم، نقش دولت ها در تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (خدمات عمومی) نیز گسترش یافت که به فربه شدن دولت منجر شد و صرف نظر از ناکارآمدی اقتصادی آن، موجب خدشه دار شدن آزادی های فردی شد. از سویی، با جهانی شدن اقتصاد آزاد و ترویج سیاست های تعدیل اقتصادی مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، ارائه بسیاری از خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شد (در راستای مردمی شدن اقتصاد در صورت اجرای درست) و از دخالت دولت‎ها در امور اقتصادی و اجتماعی دوباره کاسته شد. در واقع، تجربه جهانی نشان داده است که تصدی دولت ها در ورزش، تجارت، سینما و دیگر امور غیرحاکمیتی که ورود دولت در آن ها ضروری نیست، به ناکارآمدی و گاهی فساد منجر می شود (اصل عدم تصدی دولت). البته پرواضح است که نقش نظارتی دولت ها به همان اندازه لازم است که دخالت نکردن مستقیم آن ها در امور غیرحاکمیتی ضروری است. بنابراین به نظر می رسد برای ایجاد تعادل، نقش دولت در اقتصاد و امور رفاهی باید به نظارت و مواردی که قانون تکلیفی را در این زمینه ایجاد کرده است، محدود شود. در غیر این موارد، اصل عدم تصدی دولت باید اجرا شود و دولت باید صرفا به اعمال وظایف حاکمیتی بپردازد. در همین راستا، در کشورمان کوچک سازی و چابک سازی دولت در اسناد بالادستی مانند سیاست‎های کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام مصوب رهبری و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه مصوب مجلس، تاکید شده است.

بنابراین، خصوصی سازی واقعی باشگاه های ورزش که تا به حال صورت نگرفته و پرهیز دخالت سیاسییون و نظامیان در ورزش و مدیریت آن از ملزومات احترام به اصل استقلال نهادهای ورزشی محسوب شده و لازمه پیشرفت ورزش کشورمان محسوب می شود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.