رسانه خبری پیامِ ایرانی

تهدید عدنان رشیدی از سوی افراد ناشناس برای پس گرفتن شکایت خود


هەنگاو: پس از آنکە عدنان رشیدی از فعالین حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق اواخر اسفند ماه سال گذشتە از سوی افراد ناشناس مورد سوء قصد انجام گرفت و دو نفر از مهاجمین توسط نیروهای امنیتی استان سلیمانیە بازداشت شدند، تهدید این فعال حقوق بشری از سوی افراد ناشناس همچنان ادامە دارد.


بر طق گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، متعاقب وخامت حال این خبرنگار بر اثر شدت جراحات وارده و شکایت خانواده وی، پلیس سلیمانیه تعدادی از مهاجمان را بازداشت کرده که از آن زمان خانواده رشیدی با تهدیدات جانی جهت انصراف از شکایت مواجه هستند.

عدنان رشیدی، روز چهارشنبە ٢١ اسفند ٩٨ (١١ مارس ٢٠٢٠) در شهر مرزی پنجوین استان سلیمانیە اقلیم کوردستان از سوی افراد ناشناسی مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحیە سر و دست دچار شکستگی شد.


پلیس سلیمانیە پس از چند روز از باداشت دو نفر از مهاجمین خبر داد، سایت جمعیت حقوق بشر کردستان نیز در گزارشی اعلام کردە است کە سە نفر از مهاجمین هنوز بازداشت نشدەاند.


با لحاظ تهدیدات مکرر افراد ناشناس، این فعال حقوق بشر و عضو شورای رهبری جامعه حقوق بشر کردستان خواستار حمایت قضایی کامل حکومت اقلیم کردستان برابر تعهدات بین المللی حقوق بشر و بخصوص فراهم آوردن حق بر دادخواهی شد.


طی روزهای گذشتە نیز، کمیته‌ی بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) از حکومت اقلیم کوردستان خواست تحقیقات فوری و همه جانبه در مورد شکنجه‌ی این روزنامه‌نگار انجام شود و درخواست نموده همه‌ی کسانی که در این اتفاق دست داشته‌اند مورد بازجویی قرار گیرند.


بە گفتە رشیدی، مهاجمان همسر و دختر وی را پس از ربودن ناچار کردەاند کە عریان شوند و از آنها عکس گرفتەاند. گزارشات رسیدە بە هەنگاو نیز حاکی از ضرب و شتم همسر و فرزند خردسال آقای رشیدی مقابل دیدگان وی بودە است.


بە گزارش سایت جمعییت حقوق بشر کردستان، انگیزه مهاجمان اخذ اطلاعات فعالان سیاسی و حقوق بشری کرد بودە و مهاجمین هاردها، لبتاب و مبایل این فعال حقوق بشر را با خود بردەاند.


این سایت در ادامە نوشتە است کە چند نفر وابستە بە یکی از نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان می خواهند کە با تحریف واقعیات این حملە را شخصی جلوە دهند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.