چه کسانی در فهرست امسال صد زن بی‌بی‌سی حضور دارند؟

به اشتراک گذاشتن


گروهی که روی فصل صد زن در بی‌بی‌سی کار می‌کند، با همکاری شبکه سرویس جهانی بی‌بی‌سی که شامل زبان‌های مختلف می‌شود، فهرستی ابتدایی از زنانی را آماده می‌کنند که در حدود ۱۲ ماه گذشته، در سرخط خبرها قرار گرفته اند یا بر رویدادها تاثیرگذار بوده اند.

همچنین افرادی که داستان‌های الهام‌بخشی برای گفتن دارند، دستاورد بزرگی داشته اند و یا در جامعه خود باعث تغییر و تحولی شده اند که الزاما در خبرها منعکس نشده است هم مد نظر قرار می‌گیرند.

حق نشر عکس‌ها از منابع ذیل است:

University of Melbourne, Kim SooHyeon , Quoc Dat, Rachata Sangkrod, Fee-Gloria Groenemeyer, Rakyan Bramasto, NCID,Thomas Laisne, Nandar, Kunjan Joshi, Shajan Sam,Shahbaz Shazi, AxKimia, Arash Ashourinia, UNHCR, Nancy Rached, Emily Almond Barr, ICARDA, ۸۹up, No Isolation, Anna Khodyreva, Bogdanowa Ekaterina, Anastasia Volkova by Sydney Morning Herald, University of Oxford / John Cairns, Arvid Eriksson, Nemonte Nenquimo, Jeronimo Zúñiga / Amazon Frontlines, Alejandra Lopez, Víctor Hugo Yañez Ramos, Rick Buchanan Photography, Eddie Hernandez Photography, Ant Eye Photography, Chris Collingridge, Abdelhamid Belahmidi, Kunmi Owopetu, Alien Prose Studio, Mastercard Foundation, Karen Dolva, Hannah Mentz, Fortress, Vice Media Group LLC, Vanessa Nakate, Francis Mweze from Sighted Design, Angelou Studio’s, Zola Photo, David Gee, Will Kirk, Paloma Herbstein, Miguel Mendoza Photo Studio, Credit Denise Else, Shani Dhanda, Dioned Williams, Alcaldía Mayor de Bogotá, Global Network of Women Peacebuilders, Reece Williams with Artists in Presidents, Sebastian Lindstrom, Getty Images, Salsabila Khairunisa, Andrés Kerese, Gulnaz Zhuzbaeva, Claire Godley, The Australian Water Association, Wu Baojian, Laura Kotila Prime Minister’s Office, O’Shea Tometi, María Esme del Río, Gio Solis, Laurent Serroussi, DCMS, Inti Gajardo, Morgan Miller, Helena Price Hambrecht, Courtesy of John Russo, UN Women/Ploy Phutpheng.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *