فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی به انکار نقش محسن فخری زاده در برنامه هسته‌ای ایران اعتراض کرده و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی نباید عنوان «دانشمند هسته‌ای» در مورد فخری‌زاده را انکار کنند. او گفته است: «کسی نباید هسته‌ای بودن فخری‌زاده را انکار کند، چون زمینه‌ای برای مذاکرات بعدی و به زانو درآوردن ایران است.»
از روز گذشته و به دنبال ترور فخری‌زاده در آبسرد دماوند، مقامات جمهوری اسلامی به نقش او در صنایع دفاعی اشاره کردند و او را دانشمند برحسته نامیدند. نماینده ایران در سازمان ملل هم نقش اخیر او را توسعه واکسن کرونا اعلام کرد. عباسی همچنین ضعف سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی در قبال ترورها را رد کرده است.
او گفته: «برنامه ترور فخری‌زاده به دهه ۸۰ برمی‌گردد. دستگاه‌های امنیتی و حفاظتی ما خیلی خوب عمل کردند. ترورها ضعف دستگاه‌های امنیتی ما نیست. تاخیر در ترورها نشانه قوت دستگاه امنیتی ماست.»
خود عباسی نزدیک به یک دهه قبل از یک عملیات ترور مشابه جان به در برده است. او پس از ترور در دولت محمود احمدی‌نژاد مدتی ریاست سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت.