غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد: ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه مرخصی نزدیک به به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان را که قرار بود ۱۵ فروردین خاتمه پیدا کند، تا پایان فروردین تمدید کرده است. او اضافه کرد کسانی که در ایام مرخصی رفتار غیرقانونی و مجرمانه ای داشتند مشمول تمدید مرخصی نیستند.
پیشتر اعلام شده بود این مرخصی‌ها به دلیل شیوع کرونا در ایران و در زندان‌ها به زندانیان داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت براساس دستور ابراهیم رئیسی مقرر شده است «همه قضات در مورد متهمانی که با قرار تامین بازداشتند و هنوز پرونده آنها به محکومیت منجر نشده و بطور طبیعی نمی توانند از مرخصی استفاده کنند، قرارهای تامین منجر به بازداشت را مورد بازنگری قرار دهند و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر ارفاق چنانچه شرایطی مهیا باشد نسبت به تخفیف قرارهای تامین مبادرت کنند تا زندانیان تحت قرار بتوانند با تخفیف تامین از زندان آزاد شوند».
اسماعیلی در ادامه از گسترده‌ شدن فعالیت «کمیته ای مرکب از رییس دادگستری استان و دادستان مرکز استان و دادستان مجری حکم و نماینده نیروی انتظامی و ضابط خاص پرونده» خبر داد که به گفته او مقرر شده است وضعیت تک تک زندانیان را «برمبنای نظر شورای طبقه بندی زندانیان» بررسی کرده و به آن‌ها «امتیاز» مرخصی اعطا کند.
قوه قضائیه تاکنون ابتلای برخی از زندانیان به کووید ۱۹ و گزارش‌های مبنی بر شورش در چند زندان را رد کرده است.