رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک کاسبکار اهل سقز با شلیک مستقیم جانش را از دست دادە و دو کولبر نیز در مرزهای پیرانشهر و سردشت زخمی شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ۵ آذر ٩٨ (٢۶ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای روستای ”سیف“ سقز بە سوی دستەای از کاسبکاران آتش گشودە و یک کاسبکار را بە قتل رساندەاند.

هویت این کاسبکار اهل شهر صاحب از توابع سقز ”ناصح آذرپور“ اعلام شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح پس از بە قتل رساندن این کاسبکار کە هیچ جنسی هم همراه نداشتەاست، مبلغ ۴٠ میلیون تومان را کە وی همراه داشتە است، ضبط و با خود بردەاند.

از سوی دیگر و هم زمان، در مرزهای سردشت یک کولبر با هویت ”حسن صالح پور“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شدە است.

طی روزهای گذشتە نیز، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت ”طاها رشیدزادە“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح در مرهای این شهرستان زخمی شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.