رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت شش شهروند اهل پیرانشهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه


 

هەنگاو: روز گذشتە نیروهای امنیتی حکومت ایران در پیرانشهر دست کم ۶ تن را بازداشت کردەاند کە یکی از آنها پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر دست کم ۶ شهروند را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه بدون ارائە هیچ گونە برگە قضایی این شش شهروند را بازداشت کردەاند کە هویت آنها بە شرح زیر می باشد؛

١_ سید احمد صابری اهل روستای پسوی ٢_ سید مصطفی صابری (پدر احمد) ٣_ عبداللە حسن زادە اهل روستای پسوی ۴_ محمد ابراهیم زادە اهل روستای خورنج ۵_ سلام بازرگانی اهل روستای پسوی ۶_ محمدرسول الیاسی اهل نقدە

این منبع در ادامە اعلام کرد کە سید مصطفی پس از ۵ ساعت بازجویی آزاد و از سرنوشت ۵ شهروند دیگر هیچ خبری در دست نمی باشد.

تا زمان انتشار این خبر دلیل یا دلایل بازداشت این پنج شهروند و اتهامات مطروحە علیە آنها برای هەنگاو روشن نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.