رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ مشکوک یک سرباز در دهگلان


هەنگاو: یک جوان اهل دهگلان در حین سرباز بە طرز مشکوکی کشتە شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٨ فروردین ٩٨ (٢٧ مارس ٢٠٢٠)، یک جوان اهل شهرستان دهگلان در استان کردستان با هویت “یاسر ناصری” ٢۴ سالە و فرزند حسن در حین سربازی و در پادگان روستای “بلە دستی” بە طرز مشوکی کشتە شدە است.


مسئولین پادگان اعلام کردەاند کە یاسر ناصری در حین نگهبانی با اسلحە سازمانی خود اقدام بە خودکشی کردە است.


پدر ناصر طی گفتگویی کە با خبرنگار هەنگاو داشتە این را رد و اعلام کردە “پسرم لیسانس بودە و نە مشکل مالی و نە مشکل روحی نداشتە و بە تازگی دورە آموزیش را بە اتمام رساندە است.


وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اشارە نمودە کە یکی از فرماندهان این پایگاه بە فامیلی “زندی” کە اهل همدان می باشد پسرش را اذیت کردە و مرگش مشکوک می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.