رسانه خبری پیامِ ایرانی

ابراز نگرانی سازمان حقوق بشری هەنگاو از برخورد خشن و تحقیر آمیز با بازداشتی های اخیر در سنندج


هەنگاو: تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری تسنیم در خصوص بازداشتی های اخیر در شهر سنندج که فرمانده نیروی انتظامی کردستان علی آزادی از آنان تحت عنوان شایعه سازان کرونایی یاد کرده، مبین رفتار خشن و تحقیر آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی با متهمان است.


در عکس پیوست مشاهده می شود که مامور امنیتی در حال انتقال یکی از متهمان به وی چشم بند زده است.


زدن چشم بند به متهم در کلیه مراحل رسیدگی نه تنها به موجب کنوانسیون جهانی منع شکنجه، از مصادیق آزار و شکنجه محسوب میشود بلکه در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز از مصادیق رفتارهای ترذیلی به شمار می آید و مامور خاطی بایستی به موجب ماده ۷قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد.


با استناد بە موارد مذکور، سازمان حقوق بشری هه نگاو از برخورد خشن و تحقیر آمیز بازداشتی های اخیر ابراز نگرانی و خواهان رسیدگی نهادهای مرتبط بە این مسئلە می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.