رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی سە زن در مهاباد، سقز و دیواندرە


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە در شهرهای دیواندرە، سقز و مهاباد سە زن بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٣ آذر ٩٨ (٢۴ نوامبر ٢٠١٩)، یک زن  جوان اهل مهاباد با هویت ”زهرا بیسخن“  بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

زهرا بیسخن متاهل و مادر سە فرزند بودە است.

از سوی دیگرو همان روز ، یک زن ۴۵ سالە اهل دیواندرە با هویت ” حمیرا الماسی“ در یکی از مراکز درمانی این شهر جانش را از دست دادە است. وی حدودا ١٠ روز پیش بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودکشی کردە بود.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک زن ٢۴ سالە اهل سقز با هویت ”سمیە رسولزادە“ در محلە نشمیلان این شهر بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.