رسانه خبری پیامِ ایرانی

ویژه‌نامه نوروزی مجلات ایران – BBC News فارسی


مسعود بهنود روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن لندن در نوروز ۹۹ نگاهی داشته به ویژه‌نامه نوروزی مجلات چاپ شده در ایران. این مجموعه در ایام نوروز ۹۹ از برنامه چشم انداز بامدادی پخش شده است، برنامه چشم انداز بامدادی هر روز از ساعت ۷ تا ۹ صبح بوقت تهران از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.


در اولین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی کرگدن را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – کرگدن

ویژه‌نامه نوروزی جهان کتاب موضوع دومین قسمت از مرور نوروزی مجلات ایران است

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – جهان کتاب

در سومین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی چشم انداز ایران را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – چشم انداز ایران

ویژه‌نامه نوروزی پشت بام چهارمین مجله‌ایست که در نوروز ۹۹ آن را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – پشت بام

در پنجمین قسمت از این مجموعه، مروری خواهیم داشت بر ویژه‌نامه نوروزی عروسک سخنگو

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – عروسک سخنگو

در ششمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی ترابران، ماهنامه اقتصادی ترابری را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – ترابران

در هفتمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی تجربه را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – تجربه

در هشتمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی چلچراغ را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – چلچراغ

در نهمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی اندیشه پویا را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – اندیشه پویا

در دهمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی همشهری داستان را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – داستان

در یازدهمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی زنان امروز را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – زنان امروز

در دوازدهمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی دو ماهنامه آنگاه را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – آنگاه

در سیزدهمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی شبکه آفتاب را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – شبکه آفتاب

در چهاردمین قسمت از این مجموعه، ویژه‌نامه نوروزی صنعت حمل و نقل را ورق می‌زنیم.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسعود بهنود و مرور نوروزی مجلات – صنعت حمل و نقلمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.