رسانه خبری پیامِ ایرانی

مخالفت مسئولین زندان شاهرود با اعزام بە مرخصی یک زندانی سیاسی


هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل مهاباد کە مدت سە سال است بازداشت شدە، با وجود اعزام بە مرخصی شمار زیادی از زندانیان، بە دلیل مخالفت مسئولین زندان همچنان از حق مرخصی محروم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک زندانی سیاسی اهل مهاباد با هویت ”محمد نورانی زادە“ ۵۶ سالە و فرزند رحیم، مدت سە سال است کە در زندان مرکزی شاهرود واقع در استان سمنان محبوس می باشد علی رغم درخواستهای مکرر خود و خانوادەاش از حق مرخصی محروم می باشد.


محرومیت این زندانی سیاسی در حالی است کە وضعیت جسمانی وی بە دلیل بیماری نامناسب می باشد.


محمد نورانی زادە روز دوشنبە ٢۵ بهمن ١٣٩۶ (١٣ فوریە ٢٠١٧) همراه با یک شهروند دیگر اهل مهاباد با هویت ”دیاکو رحمانی نسب“ از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات در ارومیە منتقل شدند.


این دو شهروند در خرداد ماه سال ٩۶ (ژوئن ٢٠١٧) از سوی شعبە یکم دادگاه نظامی ارومیە بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران محاکمە شدند.


بر طبق حکم دادگاه نظامی، محمد نورانی زادە بە تحمل شش سال حبس و تبعید بە زندان مرکزی شاهرود و دیاکو رحمانی نسبت بە تحمل ۶ سال حبس و تبعید بە زندان مرکزی سمنان محکوم شدند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.