علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در شهر تهران با بیان این‌که «بیش از نیمی از مردم هنوز کرونا را جدی نگرفته‌اند»، گفت: «بررسی‌های میدانی سطح شهر حاکی از این است که متأسفانه مردم توصیه‌های مؤکد بهداشتی و هشدارها را جدی نگرفته و گزارش‌ها نشان‌دهنده استمرار ترددها و رفتارهای اجتماعی مردمی است.» زالی افزود: «اگر می‌خواهیم کرونا را فیصله یافته تلقی کنیم باید سهم مداخلات افزایش یابد و همکاری مردم نیز در این زمینه رو به افزایش باشد. با این حد از مداخلات و این سطح از همکاری مردم قطعاً موضوع به این زودی‌ها خاتمه نخواهد یافت و شاهد طولانی شدن و استمرار کرونا در کشور خواهیم بود.»