کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواستار بستن اردوگاه‌های پر ازدحام پناهجویان در جزایر یونان به دلیل خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا شد. یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت مردم این اردوگاه‌ها در حال حاضر در شرایط بسیار خطرناکی زندگی می‌کردند. آن‌ها در کمترین فضا‌ها و بدون بهداشت کافی به‌سر می‌برند. شرایط به‌ویژه در جزیره لسبوس وخیم است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار پناهجو و مهاجر در چادرها و مناطقی زندگی می‌کنند که به‌طور عادی فقط برای ۳۰۰۰ نفر جا دارند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ماه‌هاست که خواستار انتقال ساکنان این اردوگاه‌هاست. اکنون شرایط اردوگاه‌های پناهندگی یونان به دلیل همه‌گیر شدن کروناویروس بدتر از گذشته نیز شده است.