رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت بیش از ١٠٠٠ شهروند در کردستان، احراز هویت ۴٠ نفر از سوی هەنگاو


 

هەنگاو: با آغاز موج جدید اعتراضات در شهرهای مختلف کردستان همزمان با دیگر شهرهای ایران بیش از  ١٠٠٠ شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای اعتراضات تاکنون بیش از ١٠٠٠ شهروند در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، سنندج، مریوان،سقز، بوکان، ایلام، مهران و ارومیە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

تاکنون هویت ۴٠ نفر از بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

جوانرود

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ۴_ امجد شاهمرادی ۵_ عمران ولدی ۶_ ماکوان سلیمانی ٧_ ارکان سلیمانی ٨_  لقمان سلیمانی ٩_ فرید محمودی (اهل روانسر) ١٠_ ابراهیم نقدی ١١_ صادق عثمانی ١٢_ امین کاسب ١٣_ محمد ابراهیمی 

مریوان

١_ میثم محمدی ٢_ لقمان خوراب (اهل سروآباد) ٣_ ارشاد خونزر (اهل سروآباد)  ۴_ صدیق عزیزی ۵_ پوریا علی پور ۶_ علی تاجر

سنندج

١_ رشاد محمدپور ٢_ داریوش سیاری ٣_ سیروان (فامیلی نامعلوم) ۴_ صابر قدیر ۵_ امیر خالدی ۶_محمد زارع 

ارومیە

١_ نحو امینی ٢_ رزگار صداقت ٣_ سعید محمدزادە

کرمانشاه

١_ رضا جابری ٢_ مبین مرادی ٣_  محمد . م (منبع نیروی انتظامی کرمانشاه) ۴_ علی ذولفقار نسبت ۵_ محمد یاری

ایلام

١_ سهراب اعرابی ٢_ محمد ویسی ٣_ رضا احدی ۴_ مهین رزاق

مهران

١_ امیر حسین جیران

بوکان 

١_ سلیمان نادری ٢_ صادق خضریمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.