رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دەها شهروند در سنندج، احراز هویت سە تن


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات اخیر شهر سنندج، دەها شهروند معترض بە افزایش نرخ بنزین از سوی نهادهای حکومتی ایران بازداشت شدەاند. فرماندە سپاه نیز خواهان اعمال اشد مجازات برای آنها شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز شنبە گذشتە و در پی اعتراضات مردم سنندج بە گرانی بنزین هم زمان با دەها شهر دیگر در کردستان و ایران، دەها شهروند سنندجی از سوی نهادهای حکومتی بازداشت شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت سە نفر از بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ رشاد محمد پور ٢_ داریوش سیاری ٣_ سیروان (فامیلی نامعلوم)

از سوی دیگر، حسن عسکری، فرماندە سپاه سنندج طی مصاحبەای با خبرگزاری تسنیم (نزدیک بە سپاه پاسداران) معترضین بە افزایش قیمت بزنین را نادان و وابستە بە ضد انقلاب (واژەای کە برای احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە کار می بردند) نامیدە است.

وی در ادامە گفتە است کە برای بازداشت شدگان ”اشد مجازات“ اعمال خواهد شد.

 

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.