رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان مریوان


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات اخیر شهر مریوان دەها شهروند از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢۵ آبان ٩٨ (١۶ نوامبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل روستای روار از توابع شهرستان سروآباد با هویت ”ارشاد خونزر“ ٢٢ سالە و فرزند  یونس از سوی نیروهای  ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است.

یکی از نزدیکان خانوادە خونزر کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، ارشاد خونزر  دانشجوی دانشگاه آزاد مریوان بودە و در میدان جهاد این شهر بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی نسبت بە گران شدن بنزین بازداشت شدە است.

این منبع مطلع د ادامە گفت کە ادارە اطلاعات مریوان بە خانوادە ارشد گفتەاند کە بازداشتی ها تا زمانی کە خسارات واردە بە بانک ها و ادارات دولتی را پرداخت نکنند، آزاد نخواهند شد.

تاکنون هویت سە تن از بازداشت شدگان مریوان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ میثم محمدی ٢_ لقمان خوراب (سروآباد) ٣_ ارشاد خونزر (سروآباد)

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.