رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ١١ تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر کردستان


 

هەنگاو: با آغاز موج جدید اعتراضات در شهرهای مختلف کردستان همزمان با دیگر شهرهای ایران بیش از  ٣٠٠ شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای اعتراضات تاکنون بیش از ٣٠٠ شهروند در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، سنندج، مریوان،سقز و بوکان از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

تاکنون هویت ١١ نفر از بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

جوانرود

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ۴_ امجد شاهمرادی ۵_ عمران ولدی ۶_ ماکوان سلیمانی ٧_ ارکان سلیمانی ٨_  لقمان سلیمانی ٩_ فرید محمودی (اهل روانسر)

مریوان

١_ میثم محمدی ٢_ لقمان خوراب (اهل سروآباد)

تا زمان تنظیم این خبر هیچ خبری از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نمی باشد و پیگیریهای خانوادەهای آنها بی نتیجە ماندە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.