رسانه خبری پیامِ ایرانی

تصحیح خبر هویت یکی از جانباختگان مریوان


 

هەنگاو: یکی از افرادی کە هویتش بە عنوان یکی از جانباختگان مریوان منتشر شدە بود، جانش را از دست ندادە است و با این حساب از ١٠ جانباختە مریوان تنها هویت ۶ نفر احراز شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شاهو ولیدی کە پیشتر  از سوی هەنگاو و چندین منبع دیگر  نامش بە عنوان یکی از جانباختگان منتشر شدە بود، جانش را از دست ندادە و خانوادەاش علی رغم خونریزی شدید و از ترس اینکە بازداشت نشود از بیمارستان بە مکان دیگری منتقل کردەاند.

برادر شاهو ولیدی طی تماسی تلفنی با خبرنگار هەنگاو ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە، ” آنروز برادرم بە دلیل اینکە تیر بە کمرش برخورد و دچار خونریزی شدید شدە، شاهدان عینی خبر وی را بە عنوان یکی از جانباختگان اعلام کردەاند، اما وی جانش را از دست ندادە و هرچند درد شدیدی دارد، اما در مکانی غیر از بیمارستان تحت مداوا قرار دارد.“

وی همچنین اعلام کرد کە، آنها بە دلیل قطعی انترنت و خطوط تلفن نتوانستەاند کە خبر جانباختن برادر خود را تکذیب کنند.

هەنگاو پیشتر اعلام کردە بود کە ١٠ نفر در مریوان جانشان را از دست دادە و هویت ٧ نفر از آنها احراز شدە است. اما اکنون با تصحیح خبر قبلی با تاکید بر اینکە ١٠ نفر در مریوان جانشان را از دست دادە و جسد ٨ نفر از آنها تحویل خانوادەهایشان دادە شدە، تنها هویت ۶ نفر از آنها احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ آرین رجبی ۴_ بهروز ملکی ۵_ ادریس بیوارە ۶_ دانیال استواری

سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو بابت انتشار اسامی و دادە  اشتباه در خبر پیشین از مخاطبان خود پوزش می طلبد. ما در هه‌نگاو خود را متعهد به حقیقت و خبررسانی دقیق و بی‌نقص می‌دانیم و می‌کوشیم چنین اشتباهاتی را در کار خود به حداقل برسانیم.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.