رسانه خبری پیامِ ایرانی

دومین شهروند کرد در اعتراضات تهران جانباخت


 

هەنگاو: در تجمعات اعتراضی اسلامشهر تهران  یک شهروند با شلیک مستقیم نیروهای حکومت جانش را از دست دادە است کە با پیگیریهای هەنگاو معلوم شد کە این جانباختە شهروند کرد و ساکن تهران می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در اعتراضات روز یکشنبە ٢۶ آبان ٩٨ (١٧ نوامبر ٢٠١٩) در اسلامشهر، نیروهای مسلح ایران در محلە ٢٠ متری خیابان ”خمینی“ بە سوی معترضین آتش گشودە و یک شهروند را بە قتل رساندەاند.

با پیگیریهای هەنگاو معلوم شد کە این شهروند با هویت ”محسن جعفرپناه“ ٣١ سالە از کردهای بیجار  در استان کردستان و ساکن تهران می باشد.

یک منبع نزدیک بە خانوادە آقای جعفرپناه ضمن تایید این خبر  بە هەنگاو اعلام کرد کە با گذشت چند روز تاکنون جسد وی را بە خانوادەاش تحویل ندادەاند.

محسن جعفرپناه ٣١ سالە، متاهل و پدر دو فرزند خردسال نیز می باشد.

روز شنبە نیز یک زن ۵٠ سالە اهل سقز با هویت ”مینا شیخی“ در اعتراضات تهران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بە قتل رسیدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.