رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار جانباختگان مریوان بە ١٠ نفر رسید + تصاویر


 

هەنگاو: با پیگیریهای هەنگاو معلوم شدە است کە در اعتراضات اخیر مریوان دست کم ١٠ شهروند جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد سەشنبە ٢٨ آبان ٩٨ (١٩ نوامبر ٢٠١٩)، نهادهای امنیتی حکومت ایران خانوادەهای ٨ تن از جانباختگان اعتراضات اخیر مریوان را احضار و اجساد آنها را تحویل دادەاند.

یکی از نزدیکان یکی از جانباختگان ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، از این ٨ جسدی کە تحویل دادە شدەاند ۶ جسد در قبرستان شهر مریوان و ٢ نفر دیگر در قبرستان های روستاهای تنگیسر از توابع سنندج و روستای کیکن مریوان بە صورت کاملا امنیتی دفن شدەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە دو جسد دیگر هنوز در سردخانە بیمارستان مریوان بودە و بە خانوادەهایشان تحویل دادە نشدە است.

تاکنون هویت ۶ نفر از جانباختگان مریوان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ آرین رجبی ۴_ بهروز ملکی ۵_ ادریس بیوارە ۶_ دانیال استواری 

هویت سە جانباختە دیگر تا زمان تنظیم این خبر برای هەنگاو احراز نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.