رسانه خبری پیامِ ایرانی

جانباختن یک معترض در اعتراضات روز دوشنبە مریوان


 

هەنگاو: با جانباختن یک شهروند دیگر در اعتراضات روز دوشنبە مریوان، شمار جانباختگان این شهر از آغاز اعتراضات بە ٩ نفر رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨(١٨ نوامبر ٢٠١٩)، مردم معترض مریوان برای سومین روز متوالی بە خیابان ها آمدە و نیروهای مسلح بە سوی آنها آتش گشودە و دستکم یک شهروند جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو در مریوان اعلام کرد کە، نیروهای مسلح در میدان سرباز بە سوی معترضان آتش گشودە و یک جوان ٢١ سالە با هویت ”آرین رجبی“ جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی سە روز گذشتە ٩ شهروند معترض در مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جانشان را از دست دادەاند کە هویت ۶ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ آرین رجبی ۴_ بهروز ملکی ۵_ ادریس بیوارە ۶_ دانیال استواری منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.