رسانه خبری پیامِ ایرانی

بیش از ١٨٪ شهروندان اعدام شدە در ایران طی سال ٢٠١٩ شهروند کرد بودەاند


هەنگاو: با مقایستە آمار منتشر شدە از سوی دو سازمان حقوق بشری در سطح ایران و کردستان دربارە اعدام شهروندان بیش از ١٨٪ شهروندانی کە طی سال ٢٠١٩ میلادی در سطح ایران اعدام شدەاند، شهروند کرد بودەاند.


بر طبق گزارشی کە سازمان حقوق بشر ایران منتشر نمودە است، طی سال ٢٠١٩ دست کم ٢٨٠ شهروند در زندان های ایران اعدام شدەاند.


پیشتر نیز سازمان حقوق بشری هەنگاو اعلام کردە بود کە دست کم۵٢ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند.


با مقایستە آمار منتشر شدە از سوی این دو سازمان، می توان نتیجە گرفت کە ١٨.۵٪ کل شهروندانی کە سال ٢٠١٩ در ایران اعدام شدەاند شهروند کرد بودەاند.


طی سال ٢٠١٩ دست کم ۴ جوان کە در سن کودکی مرتکب جرم شدە بودند اعدام شدەاند کە دو نفر از آنها کرد بودەاند. همچنین از مجموع ١۵ زنی کە اعدام شدەاند ۴ نفر از آنها شهروندان کرد بودەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.