رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ۵ تن از جانباختگان مریوان از سوی هەنگاو


 

هەنگاو:  برطبق گزارشاتی کە سازمان حقوق بشری هەنگاو منتشر نمودە است، طی روزهای شنبە و یکشنبە هفتە جاری دستکم ٨ شهروند در مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جانباختەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای شنبە و یکشنبە در شهر مریوان، نیروهای مسلح بە سوی مردم معترض آتش گشودە و جمعا ٨ نفر در این دو روز جانشان را از دست دادەاند.

با پیگیریهای هەنگاو هویت دو نفر دیگر از جانباختگان مریوان بە نام های ”دانیال استواری“ اهل روستای هانی گرملە نودشە و ”ادریس بیوارە“ اهل مریوان احراز شدە است.

بە گفتە یک منع مطلع، ادریس بیوارە روز شنبە جانش را از دست دادە و دانیال استواری روز یکشنبە گلولە بە سرش اصابت کردە و در نهایت روز دوشنبە بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

هویت ۵ شهروندی کە در مریوان جانشان را از دست دادە و برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ دانیل استواری ۴_ بهروز ملکی ۵_ ادریس بیوارە 

گفتنیست کە عثمان نادری نیز اهل نودشە و ساکن منطقە کانی دینار مریوان می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.