رسانه خبری پیامِ ایرانی

افزایش شمار جانباختگان کرمانشاه بە ١۵ نفر


 

هەنگاو: با گذشت سە روز از آغاز اعتراضات در شهر کرمانشاه، اعتراضات در این شهر همچنان ادامە دارد و دست کم ١۵ شهروند در این شهر جانشان را از دست دادەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای شنبە و یکشنبە هفتە جاری، نیروهای مسلح ایران در چندین نقطە کرمانشاه بە سوی مردم معترض آتش گشودە و دستکم ١۵ شهروند جانشان را از دست دادەاند.

منابع هەنگاو از کرمانشاه اعلام کردەاند کە در محلە دولت آباد کرمانشاه ۵ شهروند، در خیابان ”خمینی“  ۶ شهروند و در محلە جعفرآباد این شهر نیز ۴ شهروند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانشان را از دست دادەاند.

تاکنون هویت سە نفر از جانباختگان بە نام های ”نادر  بیرانوند“ ٢٢ سالە از محلە جعفر آباد و ”محمد میرزایی“ ٢٢ سالە از محلە دولت آباد  و “مظفر ظهیری” فرزند نصور برای هەنگاو احراز شدە است.

گفتە می شود کە دو تن از جانباختگان محلە دولت آباد برادر هستند.

 بە گفتە منابع هەنگاو، اجساد جانباختگان بە بیمارستان های ”امام رضا“ و ”طالقانی“ منتقل شدە و تاکنون بە خانوادەهایشان تحویل دادە نشدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.