رسانه خبری پیامِ ایرانی

جان باختن یک معترض دیگر در جوانرود، احراز هویت چهار جانباختە


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات امروز مردم جوانرود دست کم یک شهروند جانش را از دست دادە و یکی از نیروهای امنیتی نیز کشتە شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران عصر روز یکشنبە شنبە ٢۶ آبان ٩٨ ( ١٧ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران در میدان بسیج این شهر بە سوی معترضین آتش گشودە و دست کم یک شهروند در نتیجە این تیراندازی جانش را از دست دادە است. هویت این شهروند تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە و منابعی نیز از جانباتن دو شهروند خبر می دهند.

بە گفتە یک منبع مطلع، یکی از نیروهای امنیتی نیز در شهر جوانرود بە دست مردم معترض کشتە شدە است.

این منبع پیشتر اعلام کردە بود کە مردم جوانرود ٩ شعبە بانک های حکومتی و چندین ادارە را بە تصرف در آوردەاند.

هەنگاو بامداد امروز طی گزارشی از جانباختن ١۴ شهروند و زخمی شدن ۵٣ شهروند دیگر در اعتراضات روز گذشتە جوانرود خبر دادە بود.

تاکنون هویت چهار نفر از آنها بە نامهای “کاوە محمدی”،”حمزە نقدی”، “ابراهیم مرادی”، “عزیز” کە کارمند شهردری بودە برای هەنگاو احراز شدە است. گزارشات هەنگاو حاکی از آن می باشد کە یک زن نیز ماین جانباختگان می باشد.

با احتساب شهروندی کە امروز در جوانرود جانش را از دست دادە است، طی دو روز گدشتە ١۵ معترض در این شهر جانشان را از دست دادەاند.

اجساد جانباختگان از سوی نهادهای امنیتی تاکنون بە خانوادەهای آنها تحویل دادە نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.