رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارشات رسیدە حاکی از جانباختن ١۴ معترض در جوانرود می باشد


 

هەنگاو: در جریان اعتراض روز گذشتە مردم جوانرود، نیروهای سپاه پاسداران بە سوی معترضینان شهر آتش گشودە و بیش از ۶٠ نفر کشتە و زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران عصر روز شنبە ٢۵ آبان ٩٨ ( ١٧ نوامبر ٢٠١٩)، بە سوی مردم جوانرود در استان کرمانشاه کە بە نشانە اعتراض بە افزایش قیمت بنزین بە خیابان ها آمدە بودند، آتش گشودە و دست کم ١۴ شهروند جانشان را از دست دادە و  بیش از ۵٠ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

هویت دو شهروندی کە جانشان را از دست دادەاند ”کاوە محمدی“ فرزند عزیز و شهروند دیگری با نام ”حمزە نقدی“ احراز شدە است.

یک منبع مطلع از جوانرود ضمن تایید این خبر اعلام کرد , کە شب گذشتە ١۴ جسد بە بیمارستان “محمد رسول اللە” جوانرود منتقل شدە است. این منبع در ادامە اعلام کرد کە برخی از جانباختگان با ضربات قنداق تفنگ جانشان را از دست دادەاند.

بە گفتە این منبع مطلع، یکی از جانباختگان یک جوان ناشنوا و لال می باشد کە کارمند فضای سبز شهرداری بودە و پس از بازداشت با ضربات قنداق تفنگ نیروهای مسلح بە قتل رسیدە است.

همچنین گزارشها حاکی از کشتە شدن یکی از نیروهای حکومتی می باشد. دو نفر از معترضین زخمی شدە نیز بە دلیل نامناسب بودن وضعیت جسمانی بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدەاند.

بیشتر زخمی ها از ترس اینکە بازداشت نشوند بە مراکز درمانی مراجعە نکردەاند. نهادهای امنیتی  بە پرسنل بیمارستان اعلام کردەاند کە حق خروج از بیمارستان را ندارند و تمامی مبایل و وسایل ارتباطی را از آنها ضبط کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در جوانرود اعلام کرد کە ساختمان دادگستری و بانک صادرات جوانرود توسط معترضین بە آتش کشیدە شدە است.

هم اکنون درسترسی بە انترنت در ایران و بە ویژە شهرهای کردستان محدود شدە و جزئیات بیشتری تلفات و اسامی قربانیان در دست نمی باشد. با این حال هەنگاو تلاش می کند کە جزئیات دقیقی را منتشر نماید.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.