رسانه خبری پیامِ ایرانی

نوجوان محکوم بە اعدام پس از انتقال بە زندان میاندوآب بە قتل رسید


هەنگاو: یک نوجوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد چند روز پس از تبعید بە زندان میاندوآب توسط نیروهای امنیتی زندان بە قتل رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ١۴ فروردین ٩٩ (٢ آوریل ٢٠٢٠)، دانیل زین العابدین، جوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد، در زندان مرکزی میاندوآب بە قتل رسید.


این جوان محکوم بە اعدام کە در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشتە است، چند روز پیش و پس از شورش زندانیان زندان مهاباد بە زندان میاندوآب تبعید شدە بود.


یک منبع نزدیک بە خاوادە زین العابدین طی گفتگویی کە با خبرنگار هەنگاو داشت اعلام کرد کە دانیال توسط نیروهای امنیتی و زیر شکنجە بە قتل رسیدە است.

دانیال زین العابدین بە همراه دو نفر دیگر بە نام های کمال اصغإری و دانیال دیوانی آذر در تاریخ ٣١ شهریو ١٣٩۶ یکی از دوستان خود را با هویت صادق برمکی ١٩ سالە را بە قتل رساندە بودند و در آذرماه سال ٩٧ هر سە نفر بە اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.


در جریان شورش زندانیان مهاباد یک منبع امنیتی بە هەنگاو اعلام کردە بود کە، قرار است شماری از این زندانیان مجازات و بە زندانهای میاندوآب، نقدە و خوی منتقل شوند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.