وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که کمک ۵۰۰ هزار دلاری «صندوق اوپک برای توسعه جهانی» (OFID) به ایران برای خرید و توزیع تجهیزات ضروری بیمارستانی جهت مقابله با ویروس کرونا تصویب شد. صندوق اوپک برای توسعه جهانی این کمک مالی را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده تا خرید و توزیع تجهیزات بیمارستانی در ایران اجرا شود. صندوق اوپک در ارتباط با سیل سال ۱۳۹۸ نیز کمک مشابهی به ایران کرد. پیش از این، مقام‌های جمهوری اسلامی از صندوق بین‌المللی پول نیز درخواست کمک پنج میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا کرده بودند.