رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرد کرمانشاهی مادر ٨٠ سالە خود را بە قتل رساند


 

هەنگاو: یک زن سالخوردە در کرمانشاه بە دست فرزند خود بە قتل رسید.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از رسانەهای محلی، روز پنج شنبە ٢٣ آبان ٩٨ (١۴ نوامبر ٢٠١٩)، یک زن اهل کرمانشاه کە از سوی فرزندش مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود، پس از انتقال بە مراکز درمانی کرمانشاه بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

حسین براری، فرماندە انتظامی شهرستان کرمانشاه در این بارە اعلام کردە است کە این زن ٨٠ سال سن دارد و بە دست فرزند ۵٠ سالە خود بە قتل رسیدە است.

 این زن سالخوردە بە دلیل اختلافات خانوادگی از سوی فرزندش بە قتل رسیدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از بتدای سال ٩٨ تاکنون، ٢٢ زن در شهرهای کردستان بە دست افراد نزدیک خود بە قتل رسیدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.