رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعتصاب غذای رحیم محمودی آذر در زندان مرکزی ارومیە


 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیە دست بە اعتصاب غذا زد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، رحیم محمودی آذر، زندانی سیاسی اهل ارومیە از روز سەشنبە ۶ اسفند ٩٨ (٢۵ فوریە ٢٠٢٠) بە نشانە  اعتراض بە عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط از سوی مسئولین زندان دست بە اعتصاب غذا زد.

رحیم محمودی آذر ٢٢ سالە در تاریخ ٢٢ اسفند ٩۶ (١٣ مارس ٢٠١٨) همراه با یک شهروند دیگر اهل بوکان با هویت ”مصطفی قادر زینب“ کە در صفوف یگان های مدافع خلق بودند، خود را در شهر حلب بە نیروهای وابستە بە بشار اسد تسلیم و این نیروها نیز آنها را بە نیروهای سپاه پاسداران تحویل دادە بودند.

این دو جوان تیرماه سال گذشتە از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی رضا نجف زادە هر کدام بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شدند کە ۵ سال آن قابل اجرا می باشد.

بر طبق حکم صادرە این دو شهروند هر کدام بە اتهام ”عضویت در یگان های مدافع خلق“ بە تحمل ۵ سال حبس، بە اتهام ”اجتماع و تبانی“ بە تحمل ۵ سال حبس و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە بودند.

حکم این دو شهروند بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر استان تایید و بر اساس مادە ١٣۴ قانون مجازات اسلامی، حکم اشد مجازات آنها یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا می باشد.

رحیم محمود آذر از دو سال پیش در زندان ارومیە محبوس بودە و مصطفی قادر زینب نیز با وثیقە ١۵٠ میلیون تومانی آزاد شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.