رسانه خبری پیامِ ایرانی

تحسین دادرس بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد


هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل مریوان پس از دو سال حبس در زندان این شهر بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١۴ فروردین ٩٩ (٢ آوریل ٢٠٢٠)، تحسین دادرس، زندانی سیاسی ٢۶ سالە اهل روستای سردوش مریوان، پس از آنکە چندین بار درخواست وی برای استفادە از حق مرخصی از سوی مسئول زندان رد شد، بە زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.


مخالفت با درخواست این زندانی سیاسی در حالی است کە وی یک سوم حکم خود را سپری نمودە و با تصمیم مسئولین ادارە اطلاعات مریوان از داشتن حق مرخصی محروم شدە است.


 تحسین دادرس اهل روستای ”سردوش“ مریوان روز پنج شنبە ٩ آذر ٩۶ (٣٠ نوامبر ٢٠١٧) ،از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە بود و ۵ ماه در سلول های انفرادی ادارە اطلاعات مریوان و سنە (سنندج) و ۴ ماه نیز در بند عمومی زندان های سنە و مریوان نگهداری شدە بود.


وی سر انجام از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شد کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ۶ سال کاهش یافت.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.