رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دو شهروند در بانە هم زمان با آزادی یک شهروند دیگر


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند اهل بانە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە و یک شهروند نیز با وثیقە آزاد شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، دو شهروند اهل بانە بە نام های ”هادی محمدی“ و ”کاوە رسولی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

از سوی دیگر، بهاء الدین عباس زادە، شهروند بازداشت شدە اهل بانە پس از ۴۵ روز حبس با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.