رسانه خبری پیامِ ایرانی

دو زندانی محکوم بە اعدام جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان ارومیە منتقل شدند


 

هەنگاو: دو شهروند کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٢٠ آبان ٩٨ (١١ نوامبر ٢٠١٩)، دو شهروند محبوس در زندان ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی محکوم شدەاند و قرار است کە فردا حکم آنها اجرا شود.

یک منبع مطلع هویت این این دوزندانی را کە از بندهای ٣ و ١۴ زندان ارومیە بە سلول انفرادی منتقل شدەاند ”میثم قربان نژاد ” و ”مهدی مصطفی زادە“ اعلام کردە است.

این دو شهروند بە اتهام قتل عمد از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.