رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند اهل شنویە


 

هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە بیش از یک ماه است کە بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە محبوس می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٨ مهر ٩٨ (٣٠ سپتامبر ٢٠١٩)، یک شهروند اهل اشنویە با هویت ”اسماعیل احمدنژاد“  ٢۵ سالە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، اسماعیل احمدنژاد پیشتر پیشمرگە حزب کوملە کردستان ایران بودە و پس از تسویە حساب از این حزب بە اشنویە بازگشتە و خود را تحویل نیروهای ادارە اطلاعات دادە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، اسماعیل احمدنژاد پس از بازداشت بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی در ارومیە منتقل و از آن زمان خانوادەاش نتوانستەاند کە با وی هیچ ارتباطی برقرار نمایند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.