رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی یک دختر ١۶ سالە در سقز


هەنگاو: یک دختر نوجوان اهل سقز بە دلیل مخالفت خانوادە با ازدواج وی با فرد مورد علاقەاش بە زندگی خود پایان داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنج شنبە ١۴ فروردین ٩٩ (٢ آوریل ٢٠٢٠)، یک دختر ١۶ اهل روستای ”طومار قامیش“ شهرستان سقز با هویت ”سروە عبدی“ بە زندگی خود پایان دادە است.


یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە سروە بە دلیل مخالفت خانوادەاش با ازدواج وی با فرد مورد علاقەاش در منزل پدریش خود را حلق آویز کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سە ماه گذشتە دست کم ۵ دختر زیر ١٨ سال در شهرهای سقز، جوانرود (٢ مورد)، بوکان و اشنویە بە زندگی خود پایان دادەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.