رسانه خبری پیامِ ایرانی

محمد نظری جهت معالجە بە بیمارستان منتقل شد


 

هەنگاو: محمد نظری زندانی سیاسی ترک کە بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بازداشت شدە است، جهت مداوا بە مراکز درمانی خارج از زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٨ آبان ٩٨ (٩ نوامبر ٢٠١٩)، محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە جهت معالجە بە بیمارستان ”خمینی“ این شهر منتقل شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، محمد نظری پس از اعتصاب ٩٩ روزە خود در سال ٩۶ (٢٠١٧) دچار بیماری معدە شدە و پزشکان احتمال دادەاند کە دچار سرطان معدە شدە باشد. این منبع در ادامە اعلام کرد کە طی ماه گذشتە آقای نظری جهت سونوگرافیت بە بیمارستان اعزام شدە بود و برای بار دوم مسئولین زندان کارشکنی کردە و سرانجام با پافشاری های وی ناچار شدەاند کە ایشان را  پس از یک ماه دوبارە بە بیمارستان اعزام کنند.

با نظر پزشک معالج قرار بود کە یک هفتە پس از سونوگرافی بە بیمارستان اعزام شود کە بە دلیل کارشکنی مسئولین زندان نزدیک بە یک ماه طول کشید.

محمد نظری متولد شهرستان شاهین‌دژ در روز ٩ خرداد ١٣٧٣ در سن ٢٣ سالگی به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) بازداشت و سپس به اعدام محکوم و بعدا با تقلیل حوکم به حبس ابد محکوم شد.

ایشان در سال ٩۶ (٢٠١٧) برای اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود که از سال ١٣٩٢ به مرحله اجرا درآمده است بە مدت ٩٩ روز اعتصاب نمود کە با کاهش ٢۵ کلیویی وزن بدنش همراه بود و اکنون پزشکان بر این باور هستند کە بیماری کنونی وی ناشی از این اعتصاب می باشد.

در صورت اجرای این قانون، حبس ابد نظری به ١۵ سال زندان کاهش  می یافت. 

محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی در ایران می باشد کە طی ٢۶ سال گذشتە از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.