رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم حبس برای یک شهروند اهل سنندج


هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم گردید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٧ فروردین ٩٩ (۵ آوریل ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سنندج با هویت ”فردین مولودی“ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی ”سعیدی“ بە تحمل ٣ ماه و روز حبس محکوم گردید.


یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، این حکم بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ صادر شدە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، فردین مولودی پیشتر بە مدت چند ماه عضو حزب مذکور بودە و پس از جدا شدن از این حزب بە سنندج بازگشتە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.