صدور حکم حبس برای یک شهروند اهل سنندج

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم گردید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٧ فروردین ٩٩ (۵ آوریل ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سنندج با هویت ”فردین مولودی“ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی ”سعیدی“ بە تحمل ٣ ماه و روز حبس محکوم گردید.


یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، این حکم بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ صادر شدە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، فردین مولودی پیشتر بە مدت چند ماه عضو حزب مذکور بودە و پس از جدا شدن از این حزب بە سنندج بازگشتە بود.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *