به گزارش کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان ایران»، ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به ۶سال حبس محکوم شد.
ابوالفضل نژادفتح که سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده به گرانی بنزین به همراه چند تن دیگر از دانشجویان بازداشت و به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود، در دادگاه انقلاب به «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است.
براساس این گزارش پنج سال از شش سال محکومیت قضایی صادر شده برای این فعال دانشجویی قابل اجرا خواهد بود.