رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعزام زندانی مبتلا بە ویروس کرونا در زندان ارومیە بە مرخصی و محروم بودن دیگر زندانیان از این حق


 

هەنگاو: یکی از زندانیان محبوس در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیە کە مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بود و بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەبود، پس از مثبت بودن تست کرونا قرار است کە بە مرخصی اعزام شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٣ اسفند ٩٨ (٣ مارس ٢٠٢٠)، محمد قنبردوست، زندانی عقیدتی اهل پیرانشهر پس از آنکە تست ابتلا بە ویروس کرونای وی مثبت اعلام شد، برای اعزام بە مرخصی از خانوادەاش خواستەاند کە مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان را بە عنوان وثیقە فراهم کنند.

محمد قنبردوست خردادماه ١٣٩۶ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام عضویت در گروهای تکفیری بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید و از زمان بازداشت بدون داشتن حق مرخصی در زندان ارومیە محبوس بودە است.

این زندانی عقیدتی صبح روز دوشنبە و در پی وخامت وضعیت جسمانی بە بیمارستان طالقانی ارومیە منتقل شدە بود.

اعزام محمد قنبردوست کە مبتلا بە ویروس کرونا می باشد بە مرخصی  بە جای قرنطینە کردن در حالی است، کە مسئولین زندان با کارشکنی های مداوم از آزادی موقت دیگر زندانیان این زندان  کە جانشان در خطر است با قرار وثیقە، ممانعت بە عمل می آورند و این نیز موجب نگرانی زندانیان و خانوادەهای آنها شدە است.

شب گذشتە نیز زندانیان بند سیاسی و عقیدتی زندان ارومیە با انتشار بیانیەای کە از سوی هەنگاو منتشر شد، خواهان اجرایی شدن بخشنامە صادرە از سوی رئیس قوە قضاییە بدون کم و کاستی و خصوصا بدون تبعیض شدە بودند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ۶ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا از زندان مرکزی ارومیە بە بیامرستان طالقانی منتقل شدەاند کە یکی از آنها با هویت ”فریق محمدی“ جانش را از دست دادە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.