رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و انتقال یک شهروند اهل مهاباد بە زندان ارومیە


 

هەنگاو: یک شهروند اهل مهاباد کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بود، بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١٠ آبان ٩٨ (١ نوامبر ٢٠١٩)، یک شهروند اهل مهاباد با هویت ”رزگار یوسف“ ۴٠ سالە و فرزند مولان بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، رزگار یوسف بهار سال ١٣٩٧ بە همراه دو شهروند دیگر بە نام های ”رضا رشید“ و ”حسام محمود شمی“ بازداشت و پس از ٨ ماه نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات مهاباد هر کدام با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدە بودند.

این سە شهروند بهار سال ٩٨ از سوی دادگاه انقلاب مهاباد بە اتهام عضویت در گروه اسلامی ”انصار السنە“ هر کدام بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

در دادگاه تجدید نظر حکم  رزگار یوسف رضا رشید بە ۴ سال و حکم حسام محمود شمی نیز بە ٣ سال حبس تقلیل یافت.

رضا و حسام سە ماه پیش خود را تحویل دادە و جهت اجرای حکم بە زندان مهاباد منتقل شدە بودند، اما رزگار خود را تحویل ندادە و نهایتا روز جمعە بازداشت و هم اکنون در بند ٣ و ۴ زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.