اصغر سپهری، برادر محمدحسین سپهری، یکی از امضاء کنندگان نامه استعفاء به علی خامنه‌ای از ابتلای برادرش در زندان وکیل‌آباد مشهد به بیماری کرونا خبر داد. او در توییتر نوشت که: علائم کرونا از نهم فروردین پیدا شده و ۱۴ فروردین او را به همراه دیگر زندانیان بیانیه ۱۴ نفر فعال مدنی به اطلاعات برده اند و اکنون در انفرادی است. او از خدمات پزشکی محروم است و باید فوری به بیمارستان منتقل شود.