رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارشی از وضعیت دو زندانی عقیدتی در زندان مهاباد


 

هەنگاو: دو شهروند اهل مهاباد کە بهار سال گذشتە بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو شهروند اهل مهاباد بە نام های ”رضا رشید“ و ”حسام محمود شمی“ از سە ماه پیش بازداشت و در زندان مرکزی مهاباد محبوس و دوران حبس خود را سپری می کنند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند بهار سال ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت و پس از ٨ ماه حبس، اواخر اسفند همان سال با وثیقەهای ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدند.

این دو شهروند بهار سال ٩٨ از سوی دادگاه انقلاب مهاباد بە اتهام عضویت در گروه اسلامی ”انصار السنە“ هر کدام بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

در دادگاه تجدید نظر حکم رضا رشید بە ۴ سال و حکم حسام محمود شمی نیز بە ٣ سال حبس تقلیل یافت.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.