بازگرداندن یک زندانی عقیدتی بە زندان مرکزی ارومیە

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: یک زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە طی روزهای گذشتە بە زندان نقدە منتقل شدە بود، دوبارە بە این زندان بازگرداندە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هفتە گذشتە یک زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با هویت ”محمد پیش بین“ اهل نقدە، بە دستور قاضی بە زندان مرکزی نقدە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، مسئولین زندان نقدە پس از دو روز این زندانی را بە بهانە اینکە در این زندان بند جوانان وجود ندارد، دوبارە بە زندان مرکزی ارومیە بازگرداندە و هم اکنون در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان محبوس می باشد.

محمد پیش بین اهل نقدە، روز یکشنبە ٢ دی ١٣٩٧ ( ٢٣ دسامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات نقدە بازداشت و بعدها از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی و عضویت در گروههای سلفی بە تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *