رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ٢۶ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٣ آبان تا روز جمعە ١٠ آبان ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢۶ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (٣ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ١ کولبر در مرزهای سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٢ کولبر نیز در مرزهای بانە و پاوە زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم  (١٠ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت ۶ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ۴ شهروند کرد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و فعالیت مدنی و عقیدتی جمعا بە تحمل ١٣ سال حبس محکوم شدەاند.

 

مین (١ مورد)

یک شهروند اهل سقز طی هفتە گذشتە در اثر انفجار مین بە شدت زخمی شد.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (٧ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ۶ شهروند از جملە ٢ زن شهرهای کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

همچنین یک دختر دانشجوی اهل کامیاران در شمال ایران بە قتل رسیدەاند.

 

کارگری ( ۵ مورد)

در این بازە زمانی دست کم ۵ گارکر اهل شهرهای سقز، بانە، سردشت، بوکان و هرسین در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.