گزارشی در بارە آرام خسروی زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج مدت ۶ ماه است کە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تاکنون خبر بازداشت وی رسانەای نشدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل سنندج با هویت ”آرام خسروی“ ٣۵ سالە فرزند نعمت، پاییز سال ٩٨ (پاییز ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.


بە گفتە یک منبع مطلع، آرام خسروی از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام ”جاسوسی و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە سە سال حبس تعزیری محکوم شدە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە آرام خسروی سال گذشتە بە مدت چند ماه عضو ”حزب کوملە زحمتکشان کردستان“ بودە و پس از جدایی از این حزب و در حین بازگشت بە سنندج ، در مرز مریوان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.


این زندانی سیاسی در حین برگزاری دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە و از زمان بازداشت نیز از حق مرخصی محروم بودە است.


خبر بازداشت و صدور حکم حبس برای این شهروند اهل سنندج تاکنون رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را رسانەای می کند.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *